ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η ΡΕΚΛΑΜΑ
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1979

από τον κ. Βασίλη Ευαγγέλου και συνεχίζει πλέον, με την δεύτερη γενιά. Η αρχική ενασχόληση στο χώρο των επιγραφών και των διαφημιστικών κατασκευών ήταν κυρίως καλλιτεχνική, τεχνική και χειρωνακτική εργασία. Η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώθησε την επιχείρηση και σε άλλους τομείς όπως, ο πλήρης σχεδιασμός -3D απεικόνιση των κατασκευών και στην δυνατότητα παραγωγής συνθέτων τελικών προϊόντων. Σκοπός της εταιρείας μας, είναι η σχεδίαση, κατασκευή και τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικής σήμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η πολυετής πείρα, ο σύγχρονος εξοπλισμός και το επιτελείο των εργαζομένων, μας δίνει την δυνατότητα, να συμβάλουμε ώστε να διαφημίσει κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η ΡΕΚΛΑΜΑ
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1979

από τον κ. Βασίλη Ευαγγέλου και συνεχίζει πλέον, με την δεύτερη γενιά. Η αρχική ενασχόληση στο χώρο των επιγραφών και των διαφημιστικών κατασκευών ήταν κυρίως καλλιτεχνική, τεχνική και χειρωνακτική εργασία. Η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώθησε την επιχείρηση και σε άλλους τομείς όπως, ο πλήρης σχεδιασμός -3D απεικόνιση των κατασκευών και στην δυνατότητα παραγωγής συνθέτων τελικών προϊόντων. Σκοπός της εταιρείας μας, είναι η σχεδίαση, κατασκευή και τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικής σήμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η πολυετής πείρα, ο σύγχρονος εξοπλισμός και το επιτελείο των εργαζομένων, μας δίνει την δυνατότητα, να συμβάλουμε ώστε να διαφημίσει κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δείτε τους χώρους μας!